Linkit:
In English:
Ristin koulun järjestyssäännöt

Koulussamme noudatetaan hyviä ja kohteliaita käytöstapoja. Kiitos, ole hyvä ja anteeksi kuuluvat päivittäiseen sanavarastoomme. Koulumme on viihtyisä paikka toimia niin lapsille kuin aikuisillekin.

 • Säännöt on laadittu kaikkien koulutyön sujumisen vuoksi.
 • Kiusaamien kaikissa muodoissa on kielletty. Jos näet toista oppilasta kiusattavan, on sinulla velvollisuus ilmoittaa siitä välittömästi opettajalle.
 • Kaikenlainen toisen omaisuuden tahallinen turmeleminen tai ottaminen ilman lupaa on kielletty.
  Jos oppilas tahallaan turmelee toisen omaisuutta, koskien myös asusteet, on hän korvausvelvollinen siitä mitä turmelee tai rikkoo tahallaan.
 • Koulussa ei kiroilla eikä nimitellä toisia vaan ollaan reiluja kaikkia koulutovereita kohtaan.
 • Kaikkien edellytetään kunnioittavan työrauhaa.
 • Kaikkien huumaavien tai päihdyttävien aineiden (tupakka, alkoholi, huumeet, ym.) käyttö ja hallussapito koulussamme on kielletty kaikilta koulun alueella olevilta henkilöiltä (Lakipykälät!).
 • Kouluaikaa ovat oppitunnit, välitunnit, koulumatkat sekä koulun ulkopuolelle tehtävät retket, opintokäynnit, yökoulut sekä leirikoulut. Näissä tapahtumissa ovat aina voimassa koulun järjestyssäännöt.
 • Oppitunneilla ei saa häiritä opetusta eikä luokkatovereiden työskentelyä.
 • Opettajan ohjeita on noudatettava sekä opetusta seurattava tarkkaavaisesti.
 • Koulutehtävät jokainen oppilas tekee huolellisesti. Tekemättä jääneet kotitehtävät tehdään koulussa tai muuten opettajan kanssa sovitulla tavalla. Toistuvista kotitehtävien unohtamisista opettajan pitää ilmoittaa kotiin.
 • Kouluruokailussa noudatetaan hyviä ruokailutapoja sekä ruokarauhaa.
 • Luokkatovereiden ruokarauhaa ei häiritä sopimattomilla ruokapuheilla.
 • Ruokailussa maistetaan kaikkea tarjoilla olevaa ruokaa ellei siihen ole järkevää estettä.
 • Ruokailutapahtuma aloitetaan ruokarukouksella.
 • Oppilaat viettävät välitunnit ulkona. Huomioi aamulla riittävä pukeutuminen sään mukaan.
 • Välituntialueena toimii koulun etupiha, jossa oppilaat ovat välituntivalvojan nähtävissä.
 • Välitunneilla ei saa heitellä kiviä, kiivetä tikkaille, katoille tai puihin eikä roikkua jalkapallomaalissa.
 • Lumipallojen heittely on luvallista vain siihen varatulla alueella välituntivalvojan luvalla (0-2 luokkalaisille on varattu oma alue).
 • Polkupyörillä ajaminen välitunnin aikana piha-alueella on kielletty.
 • Jos välitunnilla sattuu tapaturma tai vahinko, siitä on ilmoitettava välittömästi välituntivalvojalle.
 • Pallon potkiminen koulun ulkoseiniin on kielletty.
 • Koulumatkat tehdään turvallisinta reittiä liikennesääntöjä noudattaen.
 • Kypärän käyttö pyöräillessä on suotavaa.
 • Koulun pyöräretkellä on oppilaiden käytettävä kypärää.
 • Polkupyörää käyttävät vievät pyörät välittömästi niille kuuluville paikoille kouluun tultuaan.
 • Telineissä olevien polkupyörien luona oleminen välituntien aikana on kielletty.
 • Koulupäivän päätyttyä on koulun pihasta poistuttava välittömästi.
 • Koulun järjestyssäännöt pätevät myös koulumatkoilla.
 • Taksissa tulee käyttää turvavyötä ja käyttäytyä moitteettomasti.
 • Koulun aluetta on koulun tontti siihen kuuluvine rakennuksineen.
 • Kaikenlainen asiaton oleskelu koulun tiloissa ja alueella on kielletty.
 • Kaikkia koulun välineitä ja tarvikkeita (mukaan lukien opetusvälineet) on käytettävä huolellisesti ja oikein.
 • Jos niitä rikotaan tai turmellaan tahallisesti on oppilaan korvattava aiheuttamansa vahingot.
 • Koulun sisätiloissa on juokseminen sallittua vain liikuntasalissa.
 • Kaikista poissaoloista on ilmoitettava omalle opettajalle ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.
 • Muun kuin sairastumisen vuoksi voi luvan poissaololle antaa oma opettaja, jos on kyseessä 1-2 päivän poissaolo.
 • Jos kyseessä on 3 päivää tai sitä pidempi poissaolo, on lupa saatava koulunjohtajalta.
 • Koulussa pyritään pukeutumaan asiallisesti sään mukaan sekä hyviä tapoja noudattaen.
 • Sään viiletessä koulussa julistetaan talvipäähinepakko, jota kaikkien on noudatettava.
 • Ketään ei saa pilkata eikä kiusata ulkomuotoon tai ulkoasuun (vaatetus) liittyvistä seikoista.
 • Liikunta- ja teknisentyöntunneille pukeudutaan opettajan antamien ohjeiden mukaisesti.
 • Oppilailla voi olla mukanaan koulussa kännyköitä, mutta niitä ei saa pitää avoinna oppituntien aikana.
 • Koulu ei ole vastuussa oppilaiden kännyköistä.
 • Jos oppilas rikkoo järjestyssääntöjä tai käyttäytyy muuten häiritsevästi, opettajan on keskusteltava asiasta oppilaan kanssa ja otettava tarvittaessa yhteys oppilaan kotiin. Muita tapoja ojentaa oppilasta ovat mm. seuraavat keinot:

1. Opettaja voi poistaa häiritsevän oppilaan luokasta lopputunniksi
2. Opettaja voi määrätä jälki-istunnon (max. 2 tuntia), josta ilmoitettava kotiin
3. Koulunjohtaja voi antaa kirjallisen varoituksen
4. Oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi

HUOM!

 • Jos oppilas syyllistyy koulussa rikkomukseen, joka kuuluu yleisen rikoslain piiriin, koulu ei rankaise oppilasta, vaan asia siirretään poliisiviranomaisten käsiteltäväksi, joka huolehtii rankaisutoimenpiteistä oppilasta kohtaan.

Nämä järjestyssäännöt koskevat myös koulun ilta- ja viikonloppukäyttöä.
Järjestyssäännöt jaetaan koteihin sekä ilta- ja viikonloppukäytöstä vastaaville henkilöille.


Säännöt on käsitelty vanhempainneuvoston kanssa 13.11.2003.

Hyväksytty Liperin kunnan Sivistyslautakunnassa §125 19.11.2003.