LIPERIN KOULU
Etusivu

Yleistä

Järjestyssäännöt
Työ- ja loma-ajat
Loma-anomus
Ruokalista

Henkilökunta

Opettajat
Koulunkäynninohjaajat
Muu henkilökunta
Yhteystiedot

Opetus

Opetussuunnitelma
Oppiaineet
JOPO-luokka
Oppilaanohjaus
Oppituntien ajat

Wilma

KiVa Koulu

Tapahtumakalenteri

Kerhot

Oppilaskunta

Tukioppilaat

Vanhempainneuvosto

TUKIOPPILASTOIMINTA

Kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaista muodostuva tukioppilaiden joukko toimii koulussamme seitsemänsien luokkien kummeina. Jokaisella luokalla on kummitukioppilaita, jotka mm. vetävät kummiluokilleen muutamia tunteja eri teemojen merkeissä vuoden aikana. Tukioppilaat ovat myös omalla panoksellaan mukana seitsemänsien luokkien ryhmäyttämisessä. Tukioppilastoiminta lisää koko kouluyhteisön viihtyvyyttä.

Tukioppilaan tehtävänä on olla mukana uusien oppilaiden vertaistukena lukuvuoden aikana. He myös voivat järjestää eri teemoihin liittyviä tempauksia ja tapahtumia koko koululle, kuten esimerkiksi syksyllä tukioppilaat julistavat koulurauhan ja ystävänpäivänä järjestetään halikisa. Tukioppilaat tekevät yhteistyötä tarvittaessa oppilaskunnan hallituksen, nuorisovaltuuston, opon, kurattorin ja opettajien kanssa. Tukioppilaat ovat keränneet rahaa toimintaansa diskoilla ja kahvioilla. Tukioppilastoiminta tuo mukavaa vaihtelua kouluarkeen, joilloin oppiminenkin on mukavampaa.

Tukioppilailla on säännöllisiä kokoontumisia.

Millainen on tukioppilas?
Tukioppilaan tulisi olla reipas, ystävällinen, rehellinen, esiintymiskykyinen, vapaaehtoinen ja oma-aloitteinen. Tukioppilas neuvoo, mistä saa apua, sekä toimii tukena muille oppilaille. Hän on vaitiolovelvollinen ja säilyttää hänelle osoitetun luottamuksen.

Miten pääset tukioppilaaksi?
Uusia tukioppilaita valitaan joka kevät tukioppilastoiminnasta kiinnostuneista seitsemäsluokkalaisista.
Tukioppilaat koulutetaan MLL:n tukioppilasmateriaalin avulla.

Tukioppilastoiminnan ohjaavina opettajina toimivat Sanna Flinkman ja Nina Loimi.

Tukioppilastoiminta on KIVAA!